73 land - 1 globalt nettverk

Stiftelsen FEE Norway har vært en del av det internasjonale FEE (Foundation for Environmental Education) nettverket siden 1998.  FEE eier og drifter de internasjonale programmene Blått Flagg (Blue Flag), Grønt Flagg (Eco-Schools), Green Key, Lære om Skogen (Learning about forest) og YRE (Young Reporters for the Environment).  

FEE Norway er en privat ideell stiftelse som drives på ikke-kommersiell basis. Følgende programmer er aktive i Norge:  Grønt Flagg, Blått Flagg og Green Key, samt den nasjonale ordningen Miljøgodkjent arrangement. 

Les mer om FEE internasjonalt her