Miljøgodkjent arrangement

Miljoarr.jpg

Miljøgodkjent arrangement er en utmerkelse for arrangører som vil redusere arrangementets miljøbelastning. Arrangøren må oppfylle et sett kriterier innen 8 områder for å kunne tildeles utmerkelsen. Disse er:

  1. Planlegging og kommunikasjon
  2. Innkjøp
  3. Mat og drikke
  4. Avfall
  5. Energi og klima
  6. Transport
  7. Vann
  8. Øvrige

Miljøgodkjent arrangement kriterier med veiledning

Alle typer tidsbestemte arrangementer som oppfyller disse kriteriene, kan godkjennes.

 

Noe for dere? 

Lurer du på om Miljøgodkjent arrangement kan være noe for ditt arrangement, eller ønsker dere å søke om godkjenning? Kontakt oss for en prat og få mer informasjon eller veiledning om hvordan gå i gang med søknadsprosessen.  Eventuelt kan du fylle ut skjemaet under og vi vil kontakte dere for å gi informasjon om prosess, pris for sertifisering etc.

 

Pris

Prisen på sertifisering varierer i fra 2000 til 10.000 kr avhengig av type, varighet og størrelsen på arrangementet. Korte arrangementer (halvdagskurs) med få eller ingen betalende gjester vil belastes laveste sats, mens store arrangementer som går over mange dager eller til og med uker og har over 1000 betalende publikum, deltakere, eller gjester vil belastes en høyere sats. Gjennomsnittlig pris er mellom 3.500 og 5000 kr. Send oss en henvendelse for et uforpliktende pristilbud. 

Kontaktskjema