Kriterier og søknadsprosess

For en komplett oversikt over kriteriene som må oppfylles for å kunne kalle seg et Miljøgodkjent arrangement, se kriteriesettet med veileder.

Hvert kriterium er merket enten obligatorisk (o) eller prosentkriterium (p). Første året et arrangement søker, må kun de obligatoriske kravene være oppfylt for å oppnå Miljøgodkjent Arrangement status. Andre året må 5 % (1,4 p) av poengkravene oppnås, tredje året må 10% oppnås, osv.

Registrer ditt arrangement i vår elektroniske søknadsportal for å komme i gang med søknaden. Dere vil i løpet av kort tid motta brukernavn og passord på mail, og kan logge inn (på samme side) for å starte søknaden. Søknaden ber dere bekrefte, besvare og dokumentere at og hvordan kriteriene er oppfylt. Ved å logge inn og starte søknaden får dere også tilgang på en rekke eksempler og maler som kan være til hjelp og inspirasjon i miljøarbeidet.