Søknadsportal

FEE Norway har utviklet en elektroniske søknadsportal som skal brukes til rapportering i ordningene vi driver: Grønt Flagg, Green Key, Blått Flagg og Miljøgodkjent Arrangement.

For å komme i gang må søkeren først registrere virksomheten/enheten som bruker, og vil deretter i løpet av kort tid motta en e-post med brukernavn og passord for å logge inn for å starte søknadsprosessen. Søker vil ved innlogging videresendes til aktuell søknad; søknad om registrering, førstegangssertifisering eller fornyet sertifisering i det aktuelle programmet. I søknadsportalen vises en systematisk oversikt over kriteriene, inndelt etter kategori, med en kort beskrivelse av hvordan hvert punkt skal besvares. Når alle spørsmål er besvart og kriteriene er oppfylt kan søknaden sendes til FEE Norway for kontroll.  I tillegg til informasjon om de aktuelle kriteriene, litt veiledning til innhold, og informasjon om hvordan hvert enkelt kriterium skal besvares og dokumenteres, inneholder søknadsportalen også nyttige maler, eksempler og andre ressurser for søkere.