Personvernerklæring

Stiftelsen FEE Norway er ansvarlig for å ta vare på og behandle alle personopplysninger i henhold til EUs personvernforordring (GDPR).

Denne personvernserklæringen gjelder for alle sertifiseringsordningene vi driver i Norge: Grønt Flagg, Green Key, Blått Flagg, Miljøgodkjent Arrangement og Badepunkt.

 

Behandling av personopplysninger og data

Siden Stiftelsen FEE Norway driver miljøsertifiseringsordninger er vi avhengige av å bevare kontaktinformasjon til dem som er en del av ordningene, og relevant informasjon som dokumenterer at de nasjonale/internasjonale kriteriene er oppfylte. Alle brukere må registrere kontaktinformasjon i sertifiseringssøknadene i FEE Norway sin søknadsportal. Registrerte e-poster legges automatisk til i nyhetsbrevlisten for aktuelt program.

Tekst og bilder som vi deler i nyhetsbrev, sosiale medier, på nettsider, o.l., er informasjon (data) som vi har fått eksplisitt og skriftlig samtykke til å dele. Personopplysninger som brukeren laster opp i vår søknadsportal, eller som sendes til oss på e-post, er med få unntak kun tilgjengelig for ansatte i Stiftelsen FEE Norway, som har taushetsplikt for personopplysninger.

  • I Grønt Flagg programmet har også i noen tilfeller kontaktpersoner i skolens eller barnehagens kommune og/eller fylkeskommune tilgang til relevant data i søknadsportalen.
  • Green Key og Blått Flagg søknader som sendes til FEE Norway gjennomgås og evalueres av en ekstern nasjonal Green Key og Blått Flagg jury. Dette for å kvalitetssikre ordningene og sikre en tredjepart sertifisering.
  • Navn og kontaktinformasjon til sertifiserte virksomheter/enheter i Green Key og Blått Flagg programmet registreres også i Foundation for Environmental Education (FEEs) internasjonale database.

FEE Norway har en egen avtale med Grønt Flagg kontaktpersoner i kommunene og Green Key/Blått Flagg jury, som sikrer at de behandler data i tråd med FEE Norway sine retningslinjer.

Stiftelsen FEE Norway har noen underavtaler med leverandører knyttet til drift og kommunikasjon. Disse og FEE internasjonalt er underlagt strenge retningslinjer for datasikkerhet og personvern gjennom databehandleravtaler.

Bruker av søknadsportalen har selv ansvar for å ikke legge inn sensitive personopplysninger.

Alle personopplysninger vil bli slettet ved skriftlig utmeldelse fra en av sertifiseringsordningene.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Som nesten alle andre profesjonelle nettsider bruker vi informasjonskapsler. Dette er tekstfiler som lastes ned til datamaskinen for å forbedre din brukeropplevelse. Det er ikke mulig å spore informasjonen til deg som person.

Vi bruker informasjonskapsler for å stadig kunne utvikle og forbedre våre nettsider slik at de er mest mulig nyttige og brukervennlige. Ved å bruke FEE Norway sine nettsider samtykker du til at vi bruker informasjonskapsler. Vi benytter Squarespace Analytics blant annet for å få informasjon om hva som er populært innhold på nettsidene, og hvilke søkeord eller kilder den besøkende har brukt for å finne nettsidene.

Vi benytter Mailchimp til å sende nyhetsbrev og benytter informasjonskapsler for å få informasjon om blant annet tidspunkt for flest lesere, og hvilke lenker og nyheter som er lest flest ganger.

 

Kontakt oss ved spørsmål

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til vårt personvern.