Grønt Flagg

eco-schools_cmyk_notext.jpg

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-Schools nettverket. Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et verktøy for å innføre miljøledelse og en viktig drivkraft for kontinuerlig miljøundervisning.

Grønt Flagg ble lansert i Norge i 1998, og i dag deltar nærmere 1000 skoler og barnehager fordelt på 18 fylker og over 100 kommuner. Det grønne flagget i flaggstangen gir både barn og unge, og andre deltakere et synlig bevis på at skolen eller barnehagen gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå, og prioriterer miljøet i undervisning og daglig drift.

I dag og i fremtiden trenger vi unge mennesker med kunnskaper og faglig godt begrunnede meninger som deltakere i den pågående debatten om bærekraftig utvikling, klima og miljø.

Grønt Flagg bidrar til å gi barn og unge kunnskaper om bærekraftig utvikling, og bidrar til å gi dagens unge fremtidshåp. Grønt Flagg arbeidet bidrar også til positive holdningsendringer. Alle kan gjøre litt, og til sammen utgjør dette en stor forskjell.