Green Key

Green Key er en miljøsertifiseringsordning for hoteller, overnattingssteder og andre reiselivsbedrifter. Green Key har til hensikt å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak.

Med over 2600 sertifiserte virksomheter i 56 land er Green Key er en av de største globale miljømerkene for overnattingssteder. Ordningen er anerkjent og støttet av United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), United Nations Environmental Programme (UNEP). Ordningen er den eneste miljøsertifisering i Norge som har oppnådd den høythengende utmerkelsen Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Recognition. 

Green Key har som mål å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn, i bærekraftig retning. Dette gjennom å øke bevisstheten blant både ansatte og gjester, ved å fremme bærekraftige rutiner og bruk av teknologi, ved å støtte miljøvennlige og ansvarlige bedrifter, redusere energibruk og ressursforbruk.

Green Key er et verktøy til å gjennomføre en miljøsatsing og et insentiv til å oppfylle miljøkrav innenfor 13 ulike kategorier, som miljøledelse, personalinvolvering, gjesteinformasjon, vann, avfall, energi og mat. Gjester på Green Key sertifisert virksomhet kan være sikre på at bedriften har jobbet hardt for at oppholdet er så komfortabelt og godt som mulig, uten at det går på akkord med miljøet.