Foundation for Environmental Education (FEE) tilbyr internasjonale programmer for miljøsertifisering, og er et globalt nettverk representert i 73 medlemsland over hele verden. 

Stiftelsen FEE Norway er en privat ideell stiftelse (NGO-Non Governmental Organisation) som eier og drifter FEEs internasjonale miljøsertifiseringsprogrammer i Norge. Gjennom arbeidet med Grønt Flagg, Blått Flagg og Green Key, samt den nasjonale ordningen Miljøgodkjent arrangement, jobber vi kontinuerlig for å fremme utdanning for bærekraftig utvikling (ESD-Education for Sustainable Development).  FEE Norway ble etablert og har vært medlem av FEE siden 1998.