Peer Gynt på Gålå har blitt Miljøgodkjent arrangement!

Peer Gynt på Gålå har i flere år jobbet for å redusere arrangementets miljøbelastning. De har satt i gang en rekke gode tiltak innen avfallshåndtering, miljøvennlig innkjøp, lokalprodusert mat og drikke. Dette har resultert i at Peer Gynt på Gålå nå for 2017 har blitt godkjent som Miljøgodkjent arrangement etter FEE Norway sine kriterier, og er det første arrangementet i regionen som oppnår en miljøsertifisering.

Marit Lien (Adm. dir.) og Anne Brit Karlsen, miljøansvarlig for arrangementet er godt fornøyd med miljøtiltakene som er gjennomført, og miljøsertifiseringen de har oppnådd.  Ambisjonene for miljøarbeidet til Peer Gynt er å målrettet jobbe for å redusere den helhetlige miljøbelastningen av arrangementet. Fordi vi er et arrangement som gjennomføres ute er båndene til naturen svært sterke. Et arrangement av denne dimensjonen en perfekt mulighet til å fronte verdiene våre. Vi forholder oss til naturen slik at det ikke synes at vi har vært der.

Høsten 2016 startet Visit Lillehammer prosessen med å oppnå Merket som bærekraftig reisemål etter Innovasjon Norges standard. Arbeidet for å sikre en bærekraftig utvikling i reiselivet i regionen er godt i gang gjennom en felles handlingsplan for Visit Lillehammer og dets 7 kommuner. Et av tiltakene i handlingsplanen er blant annet å få flere reiselivsbedrifter miljøsertifisert. Som en av Norgesstørste arrangementsregioner er det viktig å få med arrangørene i bærekraftarbeidet.