Dark Season Blues festivalen har blitt Miljøgodkjent Arrangement!

Arrangørene av bluesfestivalen i Longyearbyen har over flere år jobbet systematisk for å redusere festivalens miljøbelastning. Dette spesielt knyttet til tiltak rundt innkjøp. Som å kjøpe miljømerkede produkter, bruke miljøsertifiserte produsenter og ha fokus på at utstyr og materiell er av god kvalitet slik at det varer, og kan gjenbrukes. Festivalen har også over lengre tid hatt fokus på transport. De organiserer og oppfordrer til bruk av kollektiv transport, og har gjort bussturen til konserter som ligger litt unna Longyearbyen til en del av selve festivalopplevelsen. 

For å oppnå utmerkelsen Miljøgodkjent arrangement må arrangementer oppfylle en rekke omfattende kriterier, innenfor 8 ulike kategorier. Dette innebærer blant annet krav om kildesortering av avfall, tiltak for å redusere den samlede energibruken, miljøinformasjon til alle som er involverte i arrangementet, inkludert frivillig, innkjøp av miljømerkede produkter, kortreist mat, tilrettelegging for funksjonshemmede, og ikke minst, strenge krav om å sette området hvor arrangementet har blitt holdt tilbake i sin opprinnelige stand.

På bakgrunn av disse kriteriene kan Dark Season Blues nå med rette kalle seg Miljøgodkjent arrangement. Vi ønsker alle som skal delta på dette flotte arrangementet som foregår mellom 26.-29. oktober god festival!