Logg inn
Du er her • FEE Norway • Miljøjournalist

Miljøjournalist

Young Reporters for the Environment (YRE) er et miljø- og læreprogram utviklet av FEE for bruk av elever i den videregående skole. I Norge kan også elever i 9. og 10. klasse i ungdomsskolen delta. Programmet ble introdusert av FEE i 1990. 

Miljøjournalistene er et undervisningsopplegg og en nettavis for elever ved ungdomsskolen og videregående skole. Prosjektet er koplet mot det nasjonale nettstedet Miljøstatus hvor all kunnskap om tilstand og utvikling på miljøområdet presenteres.  
Miljøjournalistene samarbeider med Avis i skolen og Den naturlige skolesekken.

De to ordningene YRE og Miljøjournalistene samarbeider i Norge, og kan kombineres. Deltakelsen kan integreres i et Grønt Flagg sertifiseringsprosjekt.

Adresse: FEE Norway
Postboks 4502
4673 Kristiansand
Telefon: 90 84 58 07
epost: post@fee.no