Logg inn

Skogen

Lære med skogen 
Skoleskogen.no er undervisningsprogrammet Lære med skogen sin portal for lærere, skoleledere, foreldre og andre som er interessert i tverrfaglig undervisning i skoleskogen. Her finner du oversikt over Lære med skogen sitt utvalg av læremidler, kurstilbud og lokalt kontaktnett. På skoleskogen kan du hente fram en rekke aktiviteter og oppgaver for bruk i skoleskogen.

Høsten 2012 lanserte Lære med skoen en ny nettressurs for skolene - Skogveven!

LEAF - Learning abour Forests - internasjonalt program - LEAF
Learning abour Forests’ vision is to see an increased level of awareness and knowledge about the key role forests play for sustainable life on our planet. The programme will reflect all the functions forests fulfill for people; cultural, ecological, economical and social. Understanding the balance between those uses is crucial when studying how humans interact with forests.

2011 er FNs internasjonale skogår. Bak bestemmelsen om dette ligger ett ønske om å heve bevisstheten om, og styrke bærekraftig utvikling. Året skal være et bidrag til en bærekraftig utvikling, fattigdomsreduksjon og et grønnere klima. www.un.org/iyof11/

Adresse: FEE Norway
Postboks 4502
4673 Kristiansand
Telefon: 90 84 58 07
epost: post@fee.no