Logg inn

Skogen

TV-aksjonen 18. oktober - Vi skal vokte Regnskogen
Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hver minutt forsvinner store regnskogsområder - for alltid. For de 260 millioner menneskene som bor i regnskogen og lever av ressursene der, er konsekvensene umiddelbare og dramatiske: De mister hjemmet sitt. 

Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regnskogen for vår felles framtid og for menneskene som har regnskogen som sitt hjem. 

Salaby.no som er Gyldendals digitale læringsplattform er det et fantastisk fint undervisningsopplegg om regnskogen tilpasset alle trinnene i grunnskolen. Undervisningsopplegget som er utarbeidet for 1-2. klasse kan fint også brukes for de største barna i barnehagen. Dette undervisningsopplegget er gratis og er tilpasset læringsmål innen flere fag. Her finnes det filmer, morsomme oppgaver, lesetekster, spill og quiz.

Det er også utarbeidet materiell for videregående skoler i samarbeid med FN-sambandet, som kan lastet ned her.

Mer informasjon om TV-aksjoen finnes på http://blimed.no

I tillegg til at de eldste barna i barnehagen kan jobbe med Salaby materiellet, oppfordrer vi også hele barnehagen gjennomføre en tema-dag, se tips til hvordan den kan gjennomføres her

Kristiansand Dyrepark inviterer til konkurranse hvor premien er en unik regnskogopplevelse i Dyreparken. Her er invitasjonen.


Lære med skogen 
Skoleskogen.no er undervisningsprogrammet Lære med skogen sin portal for lærere, skoleledere, foreldre og andre som er interessert i tverrfaglig undervisning i skoleskogen. Her finner du oversikt over Lære med skogen sitt utvalg av læremidler, kurstilbud og lokalt kontaktnett. På skoleskogen kan du hente fram en rekke aktiviteter og oppgaver for bruk i skoleskogen.

Høsten 2012 lanserte Lære med skoen en ny nettressurs for skolene - Skogveven!

LEAF - Learning abour Forests - internasjonalt program - LEAF
Learning abour Forests’ vision is to see an increased level of awareness and knowledge about the key role forests play for sustainable life on our planet. The programme will reflect all the functions forests fulfill for people; cultural, ecological, economical and social. Understanding the balance between those uses is crucial when studying how humans interact with forests.

2011 er FNs internasjonale skogår. Bak bestemmelsen om dette ligger ett ønske om å heve bevisstheten om, og styrke bærekraftig utvikling. Året skal være et bidrag til en bærekraftig utvikling, fattigdomsreduksjon og et grønnere klima. www.un.org/iyof11/

Adresse: FEE Norway
Postboks 4502
4673 Kristiansand
Telefon: 90 84 58 07
epost: post@fee.no