Logg inn
Du er her • FEE Norway • Blått Flagg • Ressurser og lenker • Rambøll

Rambøll

FEE Norway har inngått ett samarbeid med Rambøll Norge, avd. Buskerud og Vestfold. Dette innebærer at denne avdelingen har fått opplæring i Blått Flagg kriteriene og søkerveiledning, slik at de kombinert med egen kompetanse er godt rustet til å bistå kommuner som ønsker å oppnå Blått Flagg sertifisering. 

Rambøll har bred erfaring innen vassdragsovervåking og resultatdokumentasjon av utslipp til elver og kystfarvann. De har kompetanse innen andre miljøsertifiseringsordninger, saksbehandling og tilrettelegging av arrangementer.

Rambøll Buskerud og Vestfold er akkreditert for prøvetakning av avløpsvann. De samarbeider tett med laboratorievirksomhet og har god kompetanse på dette området. Rambøll ønsker å tilby en helhetlig løsning og kan også bistå med kompetanse innen landskapsplanlegging, deriblant universell utforming. De kan også bistå med valg av type avfallshåndtering, og foreslå utforming og plassering av toaletter og informasjonsskilt. I tillegg kan vi foreslå tiltak i forhold til generell forskjønning av de aktuelle områdene.

For mer informasjon om hvilken type bistand Rambøll kan tilby Blått Flagg søkere og kontaktinformasjon, besøk Rambølls hjemmeside.

Adresse: FEE Norway
Postboks 4502
4673 Kristiansand
Telefon: 90 84 58 07
epost: post@fee.no