Logg inn

Miljøgodkjent Arrangement?

Miljøgodkjent arrangement er en utmerkelse for arrangører som aktivt vil jobbe for å redusere arrangementets miljøbelastning. Arrangøren må oppfylle bestemte kriterier på flere områder for å tildeles utmerkelsen. Alle type arrangementer som kan oppfylle disse kriteriene, kan godkjennes.

Alle typer tidsbegrensede arrangementer kan søke om å bli Miljøgodkjent arrangement dersom de oppfyller kriteriene.

Kriteriene omfatter blant annet internt miljøarbeid i arrangementet, bruk av miljøvennlige produkter og avfallshåndtering under og etter arrangementet.

Eksempler på Miljøgodkjente arrangementer er VM i orientering 2010 i Trondheim og NM på ski 2009.

 

Adresse: FEE Norway
Postboks 4502
4673 Kristiansand
Telefon: 90 84 58 07
epost: post@fee.no