Logg inn

Fysisk aktivitet

Aktiv skolevei
Mange kommuner samarbeider med Trygg Trafikk og andre aktører om aktiv skolevei kampanjer. Transportøkonomisk institutts studier viser at helhetlige gå-kampanjer bidrar til en 50% økoning i antall barn som går til skolen. Undersøk hva som tilbys i kommunen eller fylket ditt!

Helsedirektoratet
Gå og sykle
Aktiv skolevei

Sykling og gange i Norge
«Reisevaneundersøkelsen 2009» fra Transportøkonomisk institutt viser at:

  • 4 prosent av reisene til personer over 13 år gjøres med sykkel.
  • Ungdom mellom 13 og 17 år bruker sykkel mest med, og 9 prosent sykler (i 2005 var tallet riktignok 15 prosent).
  • 22 prosent bruker beina på daglige reiser.
  • Til jobben går 11 prosent, mens 6 prosent sykler.
  • 10 prosent bruker sykkel til skolen, men 31 prosent går. De under 15 år går og sykler mest.

Petter Puls
Petter Puls er Nasjonalforeningen for Folkehelse sitt undervisningsopplegg for 5. klasse. Undervisningspakken består av blant annet av et klassesett på 30 elevhefter, lærerveiledning, kretsløpsplakat og aktivitetshefte, alt koblet opp mot fysisk aktivitet. Dette kan bestilles på Nasjonalforeningen for Folkehelse sine hjemmesider.

     

Adresse: FEE Norway
Postboks 4502
4673 Kristiansand
Telefon: 90 84 58 07
epost: post@fee.no