Logg inn

Energi

Enovas Energiutfordringen
Energiutfordringen er et digitalt læringsverktøy fra Enova som er tilpasset 5.-7. trinn. Gjennom et ferdig laget undervisningsprogram vil elevene få grunnleggende kunnskap om energi, energibruk og dagens utfordringer i klimaspørsmål. Undervisningen er laget med fokus på refleksjon, kritisk tenkning og løsninger for fremtiden.


Energiveven
Energiveven.no er et produkt fra undervisningsprogrammet Lære med skogen. Dette nettstedet om energi har hovedvekt på bioenergi og er tilpasset læreplanen for ungdomsstrinnet og vg1. Det kan være et hjelpemiddel for elever under prosjekt- og temaarbeid.


Ida og Markus - får ting til å skje
Grønn Barneby i Trondheim kommune har utviklet et aktivitetsperm for barnehager og små skolen (barn fra 3 til 9 år) som inneholder 17 ark og et veiledningshefte som kan bistå ansatte i barnehagen i deres arbeid for å lære små barn om energi og energisparing. Denne permen ligger i sin helhet elektronisk på Grønn Barnebys hjemmeside.

Det finnes også en engelsk utgave:
Ida and Markus make things happen
- Good luck with the important environmental work in your preschool or primary school! (It is suitable for children aged 3 to 9 years)U4energy
U4energy konkurransen er nå avsluttet, og Botne skole i Holmestrand er kåret til norsk vinner. På konkurransens hjemmesider finner man både prosjektforslag fra deltakerne i konkurransen, informasjon og inspirasjon til energiarbeid både på skolen og hjemme (her). Her finner man også ressursene Energimagi (7-11 år) og Energi - det handler om din fremtid (12-16 år) som inneholder både spill, animasjoner og diverse nedlastninger som kan brukes i Grønt Flagg prosjekter knyttet til energi.


CO2NNECT -CO2 på skoleveien
CO2NNECT er en kampanje utviklet av partnere og medlemmer i EU Comenius Lifelong Learning prosjektet "SUPPORT: partnership and participation for a sustainable tomorrow". De tilbyr gjennom hjemmesiden sin en internasjonal, internettbasert læringsaktivitet hvor skoler, forskere og lokale myndigheter samarbeider om temaet CO2 fra lokaltransport. www.co2nnect.org

Grønn Boks
Grønn Boks er ett initiativ fra norske energibedrifter og Energi Norge. Målet er å engasjere og inspirere til å bidra med å fylle den grønne boksen med gode ideer og innovative løsninger for å møte klimautfordringene verden står ovenfor. De tilbyr blant annet Undervisningsopplegget Fornybar framtid og Kraftskolen.


Energiråd Innlandet
Energiråd Innlandet er ett regionalt kompetansesenter for energieffektivitsering og fornybar energi. De inspirerer og hjelper kommuner, bedreifter og innbyggere i Hedmark og Oppland til å bruke energi mer effektivt og å velge fornybar energi. På deres hjemmesider finnes mye nyttig materiell og informasjon om tema innen energi.


Fornybar.no
En informasjonsressurs for fremtidens energisystemer. www.fornybar.no

 

 

Adresse: FEE Norway
Postboks 4502
4673 Kristiansand
Telefon: 90 84 58 07
epost: post@fee.no