Logg inn

Blått Flagg for strender

Blåttflaggstrand_01228(2).jpg
Både badeplasser i saltvann og ferskvann som er åpne for allmenheten kan søke om Blått Flagg sertifisering.

Vi har erfart at det er ulik praksis i Norge hva det gjelder kommunens oppfølging av vannkvalitet ved badestedene. Dette kan vise seg å være en kritisk faktor for å oppnå Blått Flagg sertifisering av strendene/badestedene i kommunen. Blått Flagg kravene til analyser av vannkvalitet er i stor grad i samsvar med EU's badevannsdirektiv. En fullstendig beskrivelse av disse finnes i dokumentet under, sammen med de øvrige Blått Flagg kravene for strand.

Nye søkere bes kontakte FEE Norway dersom dere ønsker å sette i gang badevannstesting i henhold til Blått Flagg kravene.


 

Søknadsfrist for Blått Flagg 2015 er 1. februar. 

Adresse: FEE Norway
Postboks 4502
4673 Kristiansand
Telefon: 90 84 58 07
epost: post@fee.no