Logg inn

Klima

Klimaløftet
Klimaløftet er regjeringens satsning på klimainformasjon til befolkningen. For skoler tilbyr de landsdekkende foredrag for elever og lærere i ungdomsskoler og videregående skole og klimakurs for lærere og studenter. Besøk deres hjemmesider for mer informasjon. Her finnes også klimakalkulatoren som hjelper deg å regne ut egen påvirkning på miljøet.

Ønsker din skole besøk av en miljøambassadør?
Nå er det ny mulighet til å få besøk av våre populære unge miljøambassadører høsten 2013. Miljøambassadørene besøker ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet med miljøforedraget Generasjon Grønn.
Bestill besøk på Skolelab.no. Foredraget er gratis for skolen.

Klimamøte
Kan din klasse redde verden? Miljølære har utviklet et rollespill omkring klimaforhandlinger og miljøproblemer. Opplegget er nettbasert og gratis. Les mer på www.miljolare.no/klimamote/

Cicero - senter for klimaforskning
På disse Ciceros hjemmeside finnes mye nyttig informasjon. Blant annet en oversikt hvor "Klima er forklart med figurer", og ti faktaark som tar for seg klimasystemet, klimakonsekvenser og klimapolitikk.

WWF - Klimaskolen
Klimaskolen.no er en gratis kilde til verdifull kunnskap, hvor man enkelt finner fram til informasjon om temaene en er mest interessert i.

Klima- og forurensingsdirektoratet
www.klif.no

Nytt tilbud fra Klif Klimafilm.no er ett nytt nettsted, som skal gi en innføring om klima gjennom korte undervisningsfilmer, tilhørende oppgaver og forslag til flere fagressurser. Målgruppen er elever på ungdomstrinnet og i videregående. Så langt er det produsert tre av i alt til filmer. Se mer på Klimafilm.no

Klimatilpasning i Norge

Miljødepartementet nettportal som har til hensikt å samle aktuell kunnskap og informasjon om klimatilpasning på ett sted.


Adresse: FEE Norway
Postboks 4502
4673 Kristiansand
Telefon: 90 84 58 07
epost: post@fee.no